Manuell medicin

Klassisk svensk massageVad

 • Vid klassisk svensk massage trycker och töjer terapeuten hud, bindväv, muskler, senor, ligament, lymfkärl och blodkärl med olika grepp.


Varför

 • Den primära effekten är att lösa upp spänningar i musklerna. Spänningar kan leda till besvär som huvudvärk och försämrad rörlighet i muskler och leder, vilket i sin tur kan leda till sömnsvårigheter.
 • Sekundära effekter är positiva för blodcirkulationen, lymfatiska systemet, nervsystemet och hormonutsöndringen.
Pehr Henrik Ling, 1776-1836, utvecklade ett system för massagen. Detta blev den klassiska Svenska Massagen. Illustration från Wikipedia.

Neuromuskulära metoderVad

 • Högst specifika behandlingsmetoder där varje muskel eller muskelgrupp behandlas var för sig.
 • Påverkar både nervsystemet och muskulaturen.


Varför

 • Vissa muskler går inte att massera eftersom de sitter för djupt eller på ställen där massage inte är möjlig. För att komma åt dessa muskler finns det mycket effektiva metoder för muskelavspänning och muskeltöjning.
 • Vid vissa akuta tillstånd är lämpar sig neuromuskulära metoder bättre än massage.


PNF

 • Proprioceptiv Neuromuskulär Facilitering, PNF, utvecklades under 1950-talet av Dr. Herman Kabat och sjukgymnasterna Margret Knott och Dorothy Voss.
 • Metoden inriktar sig på specifik muskeltöjning.


PIR

 • Post Isometrisk Relaxation, PIR, en nyare variant av PNF utvecklad av den tjeckiske professorn Karel Lewit.
 • Metoden inriktar sig på specifik muskelavspänning.


PRT

 • Positional Release Technique, PRT, behandlingsmetod vidareutvecklad från Strain-Counterstrain.
 • Metoden är utvecklad av sjukgymnaster och osteopater.
 • Kan vara väldigt effektiv vid inskränkt rörlighet, ökad muskelspänning och smärta.

IdrottsmassageVad

 • Massage som utförs på idrottare.
 • Klassisk Svensk Massage, men med betoning på de mer djupgående greppen.
 • Inriktad på de muskler som främst används i den specifika idrotten.
 • Uppvärmningsmassage / återhämtningsmassage / behandlande massage / rehabiliterande massage.
 • Smärtfri, även om det är en vanlig missuppfattning att massagen ska vara hård och göra ont.
 • Undersökning och patienthistorik ligger till grund för behandlingen.

Pris

 • 550kr (ca 60 minuter) / 770kr (ca 90 minuter) / 990kr (ca 120 minuter)

Behandlande massageVad

 • Används vid mindre skador och dysfunktioner.
 • Klassisk svensk massage tillsammans med neuromuskulära metoder.
 • Undersökning och patienthistorik ligger till grund för behandlingen.

Pris

 • 550kr (ca 60 minuter) / 770kr (ca 90 minuter) / 990kr (ca 120 minuter)

AvslappningsmassageVad

 • Får dig att komma ner i varv och dina spända muskler att slappna av.
 • Klassisk svensk massage tillsammans med neuromuskulära metoder.
 • Undersökning och patienthistorik ligger till grund för behandlingen.

Pris

 • 550kr (ca 60 minuter) / 770kr (ca 90 minuter) / 990kr (ca 120 minuter)

Smärtlindrande massageVad

 • En form av lätt massage för patienter med långvariga smärtsyndrom, bland annat fibromyalgi.
 • I princip som Klassisk svensk massage, men med betoning på de mer avslappnande greppen.
 • Inriktas på hela kroppen istället för på specifika områden.
 • För det mesta handlar det om symtomlindring.
 • Undersökning och patienthistorik ligger till grund för behandlingen.

Pris

 • 770kr (ca 90 minuter)

Kropps- och hållningsanalysVad

 • Genomgång av din hållning, dina rörelser, specifik muskelfunktion och muskelstatus i syfte att hitta eventuella dysfunktioner som muskelobalanser, svagheter, rörelseinskränkningar och förkortade muskler.
 • Används som bas för en individbaserad rehabilitering eller korrigeringsträning.

Pris

 • 550kr (ca 60 minuter)

Mätning av underhudsfett och beräkning av kroppssammansättningVad

 • Hud och fett mäts på ett antal punkter på din kropp med ett särkilt mätinstrument.
 • Mätvärdena tillsammans med ålder, kön, vikt och längd används vid beräkning av din kroppssammansättning.
 • Resultat presenteras grafiskt och skickas på mejl.

Pris

 • 300kr (ca 30 minuter) / 750kr (mätning vid 3 tillfällen) / 1000kr (mätning vid 5 tillfällen)
Bästa calipern på marknaden. Foto: Harpenden

RådgivningVad

 • Övningar för terapeutisk träning för ökad styrka och rörlighet


Varför

 • Vanligtvis är det nödvändigt att göra övningar för styrka och rörlighet oftare än vid behandlingstillfällena. Vi hjälper er med förslag och visar korrekt utförande.

Pris

 • Ingår vid behandling
 • Vid bokningar: 330kr (30 minuter) / 550kr (60 minuter) / 770kr (90 minuter) / 990kr (120 minuter)

OmfattningVem

 • Du ska vara frisk, dvs. du får inte ha någon pågående infektion eller feber. Behandling kan förvärra ditt tillstånd och dessutom smitta terapeut och efterföljande patienter.
 • Det finns medicinska diagnoser som är direkt kontraindicerande, andra kan vara relativa och bedömas från fall till fall.
 • Medicinering med vissa typer av läkemedel kan också vara kontraindicerande.
 • Är du osäker på om det är lämpligt för dig med massageterapi, rådfråga gärna och tala med din läkare och be om ett skriftligt utlåtande.


Var

 • Där det bäst passar dig, dvs. i hemmet, på jobbet eller på min mottagning i Bjärred.
 • Vid behandlingar utanför min mottagning tillkommer 100kr.


Tider

 • Bokas bäst via mejl eller SMS.
 • Vid behandling, återbesök och uppföljning, reservera 60 minuter.
 • Vid längre behandlingar, i vissa fall första behandlingstillfället, reservera 90 minuter.


Priser och betalning

 • Angivna priser är avsedda för privatpersoner och är angivna inklusive moms.
 • Företag -  kontakta mig för offert och förslag på upplägg.
 • Fakturering via mejl i efterhand. 10 dagar.
 • Separat prislista öppnar du här.Skicka förfrågan om tid


Copyright © All Rights Reserved